XE BEN HOWOXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 12070 kg
 • Động cơ: MAN MC07H.35-50 công suất 350Hp
 • Kích thước thùng: 5000 x 2300 x 970 mm
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 12070 kg
 • Động cơ: MAN MC07H.35-50 công suất 350Hp
 • Kích thước thùng: 6400 x 2340 x 970 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 13.100 kg
 • Động cơ: HOWO D10-38.50 công suất 380Hp
 • Kích thước thùng: 6500 x 2340 x 750 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 40.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 12070 kg
 • Động cơ: MAN MC07H.35-50 công suất 350Hp
 • Kích thước thùng: 6400 x 2340 x 970 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 100.000km

XE ĐẦU KÉOXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 37.970 kg
 • Động cơ: Yuchai YC6MK420-50
 • Kích thước thùng: mm
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 200.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 38.770 kg
 • Động cơ: Yuchai YC6MK385-50
 • Kích thước thùng: mm
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 200.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 38.470 kg
 • Động cơ: MAN MC11.44-50 công suất 440Hp
 • Kích thước thùng: mm
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 200.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 38.270 kg
 • Động cơ: MAN MC11.44-50 công suất 440Hp
 • Kích thước thùng: mm
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 200.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 38.370 kg
 • Động cơ: MAN MC11.44-50 công suất 440Hp
 • Kích thước thùng: mm
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 200.000km
1.730.000.000
 • Tải trọng: 38.100 kg
 • Động cơ: MAN MC11.44-50 công suất 440Hp
 • Kích thước thùng: mm
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 200.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 38.100 kg
 • Động cơ: MAN MC11.44-50 công suất 440Hp
 • Kích thước thùng: mm
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 200.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 38.570 kg
 • Động cơ: HOWO D10-42.50 công suất 420Hp
 • Kích thước thùng: 6985 x 2496 x 3875 mm
 • Bảo hành:12 tháng hoặc 60.000km

XE BỒN TRỘNXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 9870 kg
 • Động cơ: MAN MC07H.35-50 công suất 350Hp
 • Kích thước thùng: mm
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 100.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 9870 kg
 • Động cơ: MAN MC07H.35-50 công suất 350Hp
 • Kích thước thùng: mm
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 100.000km

XE TẢI THÙNGXem tất cả

Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 17750 kg
 • Động cơ: MAN MC07H.35-50 công suất 350Hp
 • Kích thước thùng: 9700 x 2360 x 2150 mm
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 200.000km
Giá bán: Liên hệ
 • Tải trọng: 17750 kg
 • Động cơ: MAN MC07H.35-50 công suất 350Hp
 • Kích thước thùng: 9700 x 2360 x 2150 mm
 • Bảo hành:24 tháng hoặc 200.000km